Instituut esthederm engageert zich voor de oceanen

Instituut esthederm engageert zich voor de oceanen

Au cœur de nos produits, il y a la volonté de prendre soin, de comprendre la peau et ses besoins. Cette démarche, mise en œuvre depuis plus de 40 ans s’appelle l’ECOBIOLOGIE.

A travers l’écobiologie, nous considérons la peau comme un écosystème composé de cellules vivantes qui interagissent constamment entre elles et avec leur environnement.

Ainsi, nous sommes depuis toujours profondément engagés dans le respect du vivant et soucieux de l’impact de nos produits sur la santé de tous les écosystèmes, y compris les écosystèmes aquatiques, marins et d’eau douce.  

Als merk van NAOS engageren wij ons om de aquatische ecosystemen te respecteren, met 3 krachtlijnen: 

#1 REKENING HOUDEN MET ONZE IMPACT OP ALLE AQUATISCHE ECOSYSTEMEN, NIET ALLEEN MARIENE ECOSYSTEMEN

Chez NAOS, nous mesurons l’impact de nos produits sur les eaux salées, mers et océans, mais aussi sur les eaux douces, lacs et rivières, particulièrement riches en biodiversité. Ainsi, en complément des coraux et des algues marines nous menons des tests d’écotoxicité sur le plancton d’eau douce (Daphnia magna Straus).

Plus précisément, nous suivons trois méthodes :

_Impact sur la viabilité des coraux (observation de la rétractation des polypes et du blanchissement des boutures),

_Test d’inhibition de la croissance des algues marines (Phaedactylum tricornutum) selon la méthode NF iso 10253

_Test sur le plancton d’eau douce (Daphnia magna Straus) selon la méthode OECD 202.

#2 ELK INGREDIËNT ZORGVULDIG SELECTEREN EN ONDERZOEK DOEN NAAR DE INGREDIËNTEN VAN DE TOEKOMST

Bij NAOS beoordelen we het ecotoxicologische profiel van elk ingrediënt, inclusief alle zonnefilters, en selecteren we ze zorgvuldig om de milieu-impact van onze producten tot een minimum te beperken.

In het bijzonder

1 - gebruiken wij geen ethylexylmethoxycinnamaat (ook OMC of octinoxaat genoemd), benzofenon-3 (ook oxybenzone genoemd) of 4-methylbenzilideen kamfer (4-MBC) meer.

2 – bevatten onze formules geen in water oplosbare filters die in rivier- of oceaanwater zouden kunnen worden verdund. Onze formules bieden een hoge waterbestendigheid om het effect op aquatische ecosystemen tot een minimum te beperken.

Bovendien werkt NAOS permanent aan innovatie en onderzoek van nieuwe ingrediënten om te combineren met de zonnefilters van morgen. Ons doel: de huid helpen zich nog beter te beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon door tegelijk haar eigenschappen te beschermen en haar natuurlijke afweersystemen te versterken.

#3 INITIATIEVEN STEUNEN DIE SYMBOOL STAAN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MARIENE MILIEU

Jean-Noël Thorel, notre Président Fondateur, plongeur et amoureux de la mer, engage NAOS sur la voie de la préservation de l’environnement marin en faveur de la régénération des posidonies.

Pourquoi les posidonies ? Parce que ces prairies sous-marines ont un rôle écologique majeur dont la particularité est de capter 4 à 5 fois plus de carbone que les autres espèces de plantes à fleurs marines.

NAOS soutient l’association Andromède Océanologie et en particulier le déploiement de DONIA, application de mouillage et de navigation grand public qui offre à ses utilisateurs un nouvel univers cartographique leur permettant d’ancrer hors des herbiers de Posidonie.

Andromède Océanologie a développé une expertise unique sur les écosystèmes marins en Méditerranée (France, Grèce, Italie et Espagne) et mène un travail majeur de cartographies sous-marines et d’actions de régénération (opérations de repiquage dans des zones de mouillage interdit ayant subi des destructions d’herbiers).

ONZE ANDERE ENGAGEMENTEN: 

NAOS-engagementen voor het milieu 

Sinds enkele jaren zetten wij ons in voor het leven op aarde door de impact op het milieu te verminderen op alle niveaus van onze activiteit en in elke fase van de levenscyclus van onze producten (keuze van de ingrediënten, keuze van de verpakking, logistiek schema, transport, gebruik van het product tot het einde van zijn levensduur...). 

Dit is een belangrijke uitdaging voor NAOS en elke stap, hoe klein ook, is belangrijk. Onze inspanningen zijn nu gericht op het eco-ontwerp van producten om rekening te houden met alle stadia van de levenscyclus van het product en die op een verantwoorde manier te beheren. 

Selectie van ingrediënten en ontwikkeling van formules 

Bij ons wordt elk ingrediënt streng geselecteerd op basis van zijn ecotoxicologisch profiel.

Met ingang van 2018 hebben we plastic bolletjes in producten om af te spoelen gebannen. 

Wij hebben geen ingrediënten van dierlijke oorsprong meer, met uitzondering van bijenproducten, melk en lanoline, die diervriendelijk zijn. 

Keuze voor eco-ontworpen verpakkingen

En adoptant la démarche d'éco-conception, notamment pour nos emballages, nous travaillons à réduire les gaz à effet de serre et les déchets ainsi que la consommation de ressources fossiles et d'eau, nos quatre grandes priorités sont : 

Réduire le poids de nos emballages, 

Réutiliser nos packagings, 

Remplacer en intégrant du plastiques recyclés ou biosourcés, 

Recycler en améliorant le taux de recyclabilité de nos packagings actuels. 

Steun aan initiatieven op het gebied van de bescherming van het mariene milieu 

Het mariene milieu beschermen en onze impact erop onder controle houden, is uiterst belangrijk voor ons en heeft ertoe geleid dat wij twee initiatieven steunen: Plastic Odyssey en Andromède Océanologie. 

Plastic Odyssey 

NAOS zet zich in voor het respect van het leven en de mariene ecosystemen en steunt Plastic Odyssey, de expeditie die oplossingen wil vinden voor plasticvervuiling en wereldwijd het bewustzijn wil vergroten. 

Andromède Océanologie 

Deze vereniging houdt zich bezig met de bescherming en het behoud van de Posidonia- zeegrasvelden. Die onderwatervelden spelen een belangrijke ecologische rol doordat ze 4 tot 5 maal meer CO2 uit de atmosfeer binden dan andere soorten zeeplanten. Andromède Océanologie doet belangrijk werk rond onderzeese cartografie en het heraanplanten van deze kostbare zeegrassoort in de Middellandse Zee.

Aanbevolen door dermatologen
Aanbevolen door dermatologen
Een unieke zintuiglijke ervaring
Een unieke zintuiglijke ervaring
Moleculen met bewezen werkzaamheid
Moleculen met bewezen werkzaamheid
Producten gemaakt in Frankrijk (Aix-en-Provence)
Producten gemaakt in Frankrijk (Aix-en-Provence)
©2024 - Alle rechten voorbehouden